ТОВ «Меридіан Індастріел Технолоджіс» представляє на ринку України наступні продукти:

1.    Багатоцільова поліфункціональна паливна присадка до вуглеводневих палив "F2-21 eeFuel";

2.    Сімейство брендових палив "TK eeFuel":

 • Бензини автомобільні неетильовані з поліпшеними екологічними та експлуатаційними властивостями торгової марки "TK eeFuel";
 • Дизельне паливо з поліпшеними екологічними та експлуатаційними властивостями торгової марки "TK eeFuel";
 • Зріджений газ з поліпшеними екологічними та експлуатаційними властивостями торгової марки "TK eeFuel";
 • Мазут з поліпшеними екологічними та експлуатаційними властивостями торгової марки "TK eeFuel".

Презентація: "ТК eeFuel" - Нове покоління брендових палив

Презентація: Присадки для LPG: цілі та засоби

Коротка інформація про призначення, механізм дії та властивості присадки “F2-21 eeFuel”

Як відомо, будь-яке паливо, незалежно від його якості і екологічного класу складається із вуглеводнів, які під впливом високих температур, мають тенденцію до коксування. В результаті цього відбувається інтенсивне утворення нагару на поверхні форсунки, що призводить до погіршення якості розпилювання палива і збільшення розміру диспергованих паливних крапель, які не встигають повністю випаруватися в камері згоряння за робочий цикл двигуна, і, отже, відбувається їх хімічний недопал. Недогорілі частинки палива або виносяться з відпрацьованими газами у вигляді незгорілих вуглеводнів, або осідають на поверхні камери згорання у вигляді нагару. Це справляє негативний вплив на економічні і потужностні характеристики двигуна. У цьому випадку, підвищити ефективність згоряння палива можливо саме завдяки застосуванню присадки “F2-21 eeFuel”.

Пропонований нами пакет присадок “F2-21 eeFuel” по праву може називатися інноваційним, оскільки він базується на останніх досягненнях в області нанотехнологій. В основі присадки знаходиться наноструктурована молекула води, укладена в оболонку з суміші синтетичних компонентів присадки. В складі палива вона перетворюється в стабільні нано-кластери (міцели), рівномірно розподілені в об'ємі, які стають фізично, хімічно і каталітично активні в залежності від стадії циклу згоряння. Розмір активної частинки розчиненої присадки не перевищує 5 нм. Необхідно відзначити, що за рахунок міцелярної структури активної частки, відсутній прямий контакт водного ядра з паливом і металевими елементами паливної системи, отже, продукт не може бути причиною виникнення корозії.

Коли нано-кластери присадки, в складі палива досягають камери згоряння двигуна, то, під впливом високих температур, водне «ядро» частинки миттєво отримує тепло, що призводить до її «шокового» випаровуванню. В результаті цього процесу відбувається розрив оболонки і нано-кластери буквально вибухають.

Такі «мікро-вибухи» призводять до двох істотних ефектів:

 • Великі краплі палива розбиваються на більш дрібні, які більш повно і легко випаровуються;
 • Збільшується локальна турбулентність, яка поліпшує змішування повітря і парів палива, що забезпечує більш повний процес згоряння.

Таким чином, за функціональним призначенням пакет присадок “F2-21 eeFuel” є активатором горіння і дозволяє поліпшити такі характеристики робочого процесу двигунів:

 • Збільшується повнота згоряння палива в камері згоряння;
 • Істотно знижується середньоексплуатаційна витрата палива (5-6% - у деяких випадках до 15%). Даний ефект досягається за рахунок допалювання незгорілих вуглеводнів в камері згоряння. Результат свідчить про зниження фактичної витрати палива транспортного засобу, а не про зміну витратних характеристик щодо паспортних даних. В залежності від стану двигуна і умов експлуатації автомобілів, результат може змінюватись як у більшу, так і у меншу сторону;
 • Стабілізується потужність двигуна;
 • Відбувається видалення нагару всередині камери згоряння і з поверхні розпилювачів форсунок;
 • Знижується вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах (тверді частинки, незгорілі вуглеводні, СО, NOx).

Ефект від використання пакету присадок “F2-21 eeFuel” буде відчутний не лише в двигунах легкового, вантажного і спеціального автотранспорту, а так само в силових агрегатах різної потужності.

Ефективність присадки підтверджується більш ніж 20-ти річним досвідом застосування в США, Європі, Азії та Близькому Сході, а також низкою успішних випробувань в Росії та Україні.

Істотними факторами при експлуатації палив на основі “F2-21 eeFuel” є:

 • Присадка “F2-21 eeFuel” вводиться в паливо в низькій ефективній концентрації 100 ppmv, тобто 1 літр присадки використовується для обробки 10.000 літрів палива;
 • Присадка “F2-21 eeFuel” не містить іонів яких-небудь металів та їх похідних, тому її застосування в складі палива не суперечить вимогам відповідних технічних регламентів «Про вимоги до автомобільного та авіаційного бензину, дизельного і суднового палива, палива для реактивних двигунів і мазуту» (ТР ТС 013/2011);
 • За рахунок низької концентрації, присадка “F2-21 eeFuel” не впливає на фізико-хімічні властивості палив, що неодноразово підтверджувалося лабораторними випробуваннями;
 • Оскільки присадка “F2-21 eeFuel” має миючий ефект і сприяє очищенню нагару в камері згоряння, то її застосування в паливі, так само підтримується технічним регламентом (ТР ТС 013/2011);
 • Присадка “F2-21 eeFuel” пройшла реєстрацію в якості паливної присадки для бензинів і дизельних палив в організації US Federal EPA (Федеральне Агентство з захисту навколишнього середовища США). У відповідності з протоколом випробувань, було підтверджено відсутність негативного впливу присадки на елементи двигуна, які відповідають за контроль якості відпрацьованих газів, протягом 150.000 км пробігу автомобіля.