Присадка “F2-21 eeFuel“ не змінюють фізико-хімічних властивостей палив, обумовлених Технічним регламентом, і забезпечує поліпшення експлуатаційних властивостей по: ефективності згоряння, зменшенню схильності до утворення відкладень, підвищення здатності, що змазує і протизносних властивостей, зниження в'язкості у мазутів (поліпшенню прокачуваності), зберігання якості при зберіганні, екологічної (токсичні властивості викидів) і пожежної безпеки.

Фізико-хімічні процеси при введенні присадки в паливо - аналог аерозольного нано каталізу. У паливо включаються сферичні мікрогрупи молекул води, укладені під монопрошарок нано частинок присадки, тобто відбувається кооперативна організація зв'язаного стану речовин, стабілізованих електростатичними силами. Утворюються агрегати і кластери, пов'язані між собою каналами з електричним опором меншим, ніж у палива.

У паливному факелі до моменту запалення палива нано частинки проводять тепло від повітря до мікрогруп води. У результаті підвищуються їх температура і тиск і випаровуються мікро краплі води збільшуючи дисперсність (щільність зрошення факелу) палива. Вторинні структури агрегати і з'єднання нано частинок кластерного типу, зумовлені внутрішніми водневими зв'язками, при температурах у фронті займання розпадаються. Розпад супроводжується утворенням вільних радикалів і конденсацією електронів з навколишнього середовища, що дозволяє реалізувати низькотемпературне горіння. Зниження температури у фронті дожигания до температур менших початку процесу інтенсифікації утворення атомарного кисню, дозволяє опосередковано керувати процесами утворення оксидів азоту і сірки. Інтенсифікація процесу горіння забезпечує повне догорання палива, включаючи тверді частинки, в процесі дожигания. Нано частинки, що осіли на поверхні топки, забезпечують більшу повноту згоряння палива в зонах з малими коефіцієнтами надлишку повітря. Збільшення повноти згоряння палива, при будь-якому режимі горіння, супроводжується збільшенням температури горіння.

Забезпечення повного згоряння палив з присадкою при мінімальних коефіцієнтах надлишку повітря забезпечує умови для відновлення сірчистого ангідриду до елементарної сірки, яка виноситься з газами, в атмосферу або осідає в фільтрах.

Продукти згоряння палива з присадкою розпушують тверді відкладення на поверхнях камери згоряння і очищають їх. При тривалій експлуатації ТСУ і комбінованих двигунів виключається обростання щільними відкладеннями поверхонь вузлів омиваних газами, що виходять. Миючі якості присадки забезпечують очищення ємностей зберігання, трубопроводів і насосів.