Не менш важливою областю для потенційного застосування присадки “F2-21 eeFuel” є сектор енергетики і малої генерації, де в якості основного виду палива використовується мазут.

Не дивлячись на тенденцію в Росії до газифікації подібних об'єктів, споживання мазуту залишається на високому рівні. За результатами 2011-2012 року в Росії було спалено більше 5 млн. тон мазуту.

Крім проблем із застарілим обладнанням, яке присутнє на більшості об'єктів і працює на рівні ККД до 70%, існує актуальна проблема з якістю самого мазуту.

Поряд з якісним ГОСТівським мазутом М100 на ринку присутні мазути з великим відсотком обводнення, а також продукти з обтяженим фракційним складом.

Все це позначається на ефективності згоряння мазуту в топці, на утворенні нагару на поверхнях теплообміну і на якості вихідних газів.

В даному випадку, присадка “F2-21 eeFuel” також виступає як активатор горіння. Однак дія присадки в ряді випадків проявляється вже після введення до складу мазуту. Було проведено багато випробувань на різних мазутах в Росії, які показали тенденцію до зниження в'язкості мазуту. Залежно від якості мазуту М100, зниження в'язкості знаходилося в межах 5-30%. Безумовно цей ефект можна вважати позитивним, оскільки зниження в'язкості полегшує прокачування мазуту по трубопроводах і дозволяє знизити жорсткість нагріву на стадії підготовки до спалювання.

Як працює присадка “F2-21 eeFuel”

Принцип роботи котла має ряд принципових відмінностей від роботи автомобільного двигуна, але одна залишається незмінною - від ефективності згоряння палива залежить його ККД.

Наочно розглянемо процес згоряння мазуту. Якість горіння залежить як від якості самого мазуту, так і від типу розпилювального пристрою.

Як видно зі схеми на Мал.4, якщо мазут розпилюється у вигляді крапель великого розміру, то він не догорає повністю. У результаті цього відбувається утворення нагару на внутрішніх поверхнях і збільшується викид сажі і твердих частинок в атмосферу.

 

Нагар на внутрішніх поверхнях теплообміну призводить до зниження ефективності котла/печі, оскільки він є ізоляційним матеріалом, який знижує теплопередачу від факела до теплоносія. Вважається, що 1 мм нагару знижує ККД агрегату на 1%.

А викиди сажі і твердих частинок в атмосферу сприяє накопиченню в повітрі шкідливих речовин, які негативно позначаються на здоров'ї людей, а в ряді випадків призводять до захворювання легень (астма, рак).   

При додаванні до складу мазуту присадки “F2-21 eeFuel” принцип дії стає схожим з описаним принципом дії раніше. Парові мікровибухи забезпечують руйнування великої краплі мазуту на краплі меншого розміру, що дозволяє здійснити більш повне згоряння вуглеводнем і істотно скоротити викиди сажі і твердих частинок в атмосферу (Мал. 5).

 

Також, присадка “F2-21 eeFuel” дозволяє видалити наявний на поверхнях теплообміну нагар. Це також обумовлено «паровими очищеннями» поверхні. Для наочності ефекту подивіться фотографії на Мал. 6а, б; 7а, б, отримані за результатами реальних випробувань.

Вплив присадки «F2-21 eeFuel» на роботу котла/печі:

Присадка «F2-21 eeFuel» дозволяє істотно підвищити експлуатаційні характеристики мазуту, що позитивно позначається на роботі котла/печі:

  • Знижується питома витрата мазуту
  • Підвищується ККД котла/печі
  • Відбувається очищення внутрішніх поверхонь теплообміну
  • Поліпшуються якість викидів в атмосферу

Випробування присадки “F2-21 eeFuel”

Присадка «F2-21 eeFuel» успішно пройшла дослідно-промислові випробування на одному з найбільших російських промислових підприємств, що входять до ТОП-10 споживачів мазуту. Випробування проводилися на котлоагрегатах марок ТП-35 і ГМ-50.

У якості незалежного експерта, для проведення контрольних замірів та наглядом за ходом випробувань, ми залучили фахівців ВАТ «Всеросійський теплотехнічний інститут».

У рамках даної роботи був проведений аналіз результатів вимірювань забруднюючих речовин в димових газах і виконана оцінка ефективності застосування присадки “F2-21 eeFuel” при спалюванні мазуту марки М-100. Отримані наступні результати:

  • Зниження питомої витрати умовного палива на одиницю теплової енергії від 7 до 12%;
  • Зменшення товщини і зниження механічної міцності відкладень на внутрішніх поверхнях нагріву котлоагрегатів на 60-80%;
  • Істотне зниження вмісту твердих частинок в димових газах від 31 до 51%.