Багатофункціональні пакети присадок застосовуються в усьому світі для підвищення експлуатаційних характеристик моторних палив протягом останніх 30-ти років. Основне завдання, яке ставилося спочатку перед даним класом присадок - запобігання утворення нагару або його видалення в двигуні при його експлуатації. Адже ні для кого не секрет, що незалежно від екологічного класу палива, будь то бензин чи дизельне паливо, під впливом високих температур, вуглеводні, що входять до їх складу, починають коксуватись. В результаті цього відбувається інтенсивне нагароутворення на поверхні форсунки інжектора і впускного клапана.

У свою чергу, нагароутворення в двигуні призводить до порушення заводських налаштувань і веде робочий режим від оптимального. Це негативно позначається на потужності характеристики двигуна, на якість процесу згоряння палива в камері згоряння, збільшується недопал палива, в результаті чого відбувається збільшення нагару в камері згоряння та суттєво погіршується якість відпрацьованих газів.

Таким чином, миючі пакети присадок намагаються вирішити проблему з утворенням нагару всередині двигуна. Але в міру розвитку автомобілебудування, відбувається вдосконалення технологій двигуна, розробляються нові системи вприскування палива, з'являються турбокомпресори, що дозволяють отримати більше потужності при меншому робочому об'ємі двигуна. В даний час велику популярність отримують двигуни з прямим впорскуванням палива, тобто паливний інжектор здійснює розпил палива безпосередньо в камеру згоряння. Необхідно враховувати, що в даному випадку, миючі пакети присадок, які були ефективні в двигунах з уприскуванням палива в передкамерний простір, втрачають свою ефективність. Оскільки змінюється температурний режим утворення нагару і сама структура нагару.

Останнім часом стали одержувати широке застосування пакети присадок з модифікатором тертя, який є термостабільним компонентом і покликаний утворювати захисну плівку між циліндром і стінками камери згоряння, що за задумом розробників присадок, має призвести до збільшення потужності двигуна і зниження витрати палива.

Описані вище присадки можна віднести до традиційного класу присадок. Пропонована нами присадка “F2-21 eeFuel” по праву може називатися інноваційною, оскільки вона грунтується на останніх досягненнях в області нанотехнології. В основі присадки знаходиться наноструктурована вода, вміщена в оболонку з інших синтетичних компонентів присадки. Розмір активної частки присадки не перевищує 5 нм (!). У складі палива присадка перетворюється у стабільні нано-кластери, рівномірно розподілені в об'ємі. Ці нано-кластери стають фізично, хімічно і каталітично активні в залежності від стадії циклу згоряння палива.

Наочно продемонструвати відмінність інноваційної присадки “F2-21 eeFuel” від традиційного класу присадок може Таблиця.

Вплив присадки “F2-21 eeFuel” на роботу двигуна:

Присадка “F2-21 eeFuel” дозволяє додати паливу унікальні споживчі властивості, які не під силу «Традиційним» присадкам, що неодмінно позитивно позначиться на роботі двигуна:

  • Знижується питома витрата палива
  • Стабілізується потужність
  • Підвищується крутний момент,
  • Підвищується надійність роботи двигуна
  • Поліпшуються екологічні показники 

Випробування присадки “F2-21 eeFuel”

Присадка “F2-21 eeFuel” успішно пройшла стендові випробування в Центральному науково-дослідному автомобільному і автомоторному інституті ФГУП «НАМИ».

Отримані дані свідчать про стабільний ефект зниження витрати палива до 6% і про видалення нагару в зоні камери згоряння.