Умови зберігання і фізико-хімічними показники присадки “F2-21 eeFuel“

За фізико-хімічними показниками присадка “F2-21 eeFuel“ відповідає вимогам і нормам технічних умов, зазначеним у таблиці.

Найменування показника Значення для марок Метод випробування
F2-21 eeFuel 8000 F2-21 eeFuel 10000
1. Зовнішній вигляд Прозора, трохи в'язка рідина світло-жовтого кольору
ГОСТ 25336,
ГОСТ 29227
2. Щільність при 20 ºС кг/м³,
не менше
1013,0 962,0 ГОСТ 3900
3. В'язкість кінематичнапри 0
ºС, не більше, мм2
188,0 212,0 ГОСТ 33
4. В'язкість кінематичнапри при 20
ºС, не більше, мм2
61,0 70,0 ГОСТ 33
5. Температура спалаху в закритому
тиглі, ºС, не менше
100 73 ГОСТ 6356
6. Температура початку кипіння, ºС,
не нижче
108 101
7. Температура застивання, мінус,
ºС, не выще
35 39 ГОСТ 20287
8. Лужне число, мг КОН/г 9,0-9,5 8,2-8,7 ГОСТ 11362
9. Показник переломлення 1,434 1,439 ГОСТ 18995.2

Присадка не класифікується як небезпечний продукт згідно з правилами ADR (перевезення небезпечних вантажів), IMGD (кодекс морського перевезення небезпечних вантажів) і IATA (міжнародна асоціація повітряного транспорту). За ступенем впливу на організм людини відноситься до четвертого класу небезпеки відповідно до ГОСТ 12.1.007-76.

Присадка являє собою горючу, важко займисту речовину. Температура самозаймання 82ºС. Присадка стає вибухонебезпечною при температурі 270ºС.
Транспортування присадки можливе усіма видами транспорту, відповідно до вимог на даний вид транспорту.

Зберігання присадки проводять згідно з ГОСТ 1510-84 в закритих вентильованих складських приміщеннях в умовах, що виключають потрапляння прямих сонячних променів, і на відстані не менше одного метра від опалювальних приладів. Температура зберігання від 0оС до 40оС.

Гарантійний термін зберігання присадки - 3 роки, починаючи з дня виготовлення.

Дані про хімічний склад деяких компонентів, що входять до продукту, є комерційною таємницею, запатентованою або конфіденційною інформацією компанії (CBI). У зв'язку з цим вони не можуть піддаватися розголошенню згідно з пунктами 1910.1200 (i) розділу 29 Кодексу федеральних нормативних актів США (CFR). Будь-які не згадані компоненти не становлять небезпеки, або містяться в кількості що не перевищує допустимі параметри.

Компоненти
Реєстраційний номер CAS (численний ідентифікатор хімічних сполук) Масова доля (%) Гранично допустима концентрація при тривалому впливі (TWA) (8 годин)
Власні/поверхнево-активні речовини
CBI 65 - 75% не встановлено
2-Етилгексил нітрат 27247-96-7 15 - 25% 1 ppm(мг/м3) (кожа)
Етиленгліколь 107-21-1 5 - 9% 100 ppm(мг/м3)
Етиленгліколь 34590-94-8 4 - 8% 100 ppm (мг/м3)

Зазначені відсотки типові й не деталізовані.
Присадка не агресивна по відношенню до бетонів й всіх видів ущільнювачів.
Сумісна з резинами.

Техн. дир. к. т.зв. В.Є. Пєсков