Присадка в складі реформульованого бензину і ступінь її ефективності

«Спирти і прості ефіри вводять в бензин для отримання "реформульованого" бензину із зниженими викидами або для підвищення октанового числа. Тип і концентрацію різних оксигенатів встановлюють у специфікаціях і нормативних документах для забезпечення прийнятної якості товарного бензину».

До числа проблем, пов'язаних з оксигенатними паливами при експлуатації двигуна на паливі без багатофункціональної присадки відносять ті, що утворюють на деталях паливної системи і камери згоряння нагар, різні відкладення, забруднення ними моторного масла, які погіршують тягові, економічні та екологічні показники двигуна, знижують надійність і ресурс його роботи.

ТОВ «Індустріальні Технології Меридіан» пропонує Вам багатофункціональну присадку для автомобільних бензинів під торговою маркою F2-21 eeFuel 10000 американської корпорації «H2OIL Corporation» США, вироблені згідно нанотехнологій, які з 1990р. застосовуються в США, європейських країнах і Китаї, які довели свою ефективність.

Присадка F2-21 eeFuel 10000 в концентрації 1 літр на 10000 літрів палива не змінює фізико-хімічних властивостей палив, обумовлених технічним регламентом, з будь-якими видами присадок інших виробників. Зниження енергії активації присадкою забезпечує можливість проведення окислення пального та забезпечення повноти його згоряння при більш низьких температурах. Зниження температури в камері згоряння призводить до зменшення максимального тиску в ній і, отже, до зниження жорсткості роботи двигуна, а також до скорочення викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами, особливо оксидів азоту. Вплив активатора на швидкість горіння відповідає принципу Ле Шательє.

Екологічні характеристики двигунів підвищуються Євро 0-2 до Євро 3, Євро 3 і 4 на одиницю. Одночасно: очищаються від нагару камера згоряння, свічки і газовихлопной тракт; зберігаються конструкційні параметри камери згоряння і розрахункового режиму горіння палива в процесі експлуатації двигуна; стабілізується робота двигуна на всіх навантаженнях; знижується знос ЦПГ і зростає моторесурс двигуна; скорочується витрата палива до 5%; знижується температурна і механічна напруженість двигуна; збільшуються періоди часу між ремонтами двигуна, скорочуються трудові і фінансові витрати на їх проведення.
Застосування присадки F2-21 eeFuel 10000 у складі МТБЕ забезпечить стабілізацію характеристик двигунів Євро 0-3 і Євро 4 на рівні, встановленому виробником до пробігу 80 і 160 тис. км, відповідно.

Це в свою чергу забезпечить зниження експлуатаційної витрати бензину у споживачів і підвищить купівельний попит на нього.

При вартості МТБЕ 134-167$ на тонну бензину подорожчання МТБЕ при введенні в нього присадки F2-21 eeFuel 10000 14-17$ (Прийнята 12-15% концентрація МТБЕ в бензині).

Підвищення собівартості бензину на 14-17$ за тонну компенсується підвищеним попитом на енергозберігаючі (зниження середньоексплуатаційної витрати палива на 7-11%), що підвищують надійність і моторесурс двигуна палива.


Техн. дир. к. т.зв. В.Є. Пєсков